Mission Voucher

Met een missievoucher (in de nieuwe regeling is de officiële benaming Voucher Collectieve Activiteit) kunt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending. Een collectieve beursinzending bestaat uit een Paviljoen met individuele stands van Nederlandse bedrijven die deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs. Een handelsmissie is een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. De collectieve activiteit dient gericht te zijn op het vinden van potentiële afnemers in de doelmarkt en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten.

Voor wie

De missievouchers zijn bedoeld voor exportstarters: u heeft een mkb-bedrijf., uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25% van uw omzet. Óf uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen. Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

Deelname aan handelsmissies en beursinzendingen

De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Aankondiging van de activiteit op Internationaal Ondernemen wil niet zeggen dat u hiermee automatisch recht heeft op een missievoucher. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private  partijen. U maakt zelf de keuze voor welke handelsmissie of beursinzending u de voucher wilt aanvragen. Of de activiteit voldoet aan uw wensen om potentiële partners in het buitenland te vinden is iets tussen u en de organisator. RVO.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden dienstverlening.

Let op: In het kader van een evenwichtige spreiding over doelgroepen, regio’s, thema’s en aard van de activiteiten, verstrekt de RVO.nl maximaal 30 vouchers per evenement.

Vergoeding 50% van de deelnameprijs tot maximaal € 1.500

U krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming die de organisator u in rekening brengt tot maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening.

Missievoucher aanvragen

U kunt een missievoucher aanvragen via het e-loket. Dit kan totdat het budgetplafond is bereikt. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. De aanvraag dient bij RVO.nl binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt, achteraf indienen is niet mogelijk. U kunt ook een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Maar RVO ontvangt liever aanvragen via het e-loket.
In de voucheraanvraag ondertekent u een verklaring dat u aan de voorwaarden voldoet. RVO.nl verstrekt per MKB-onderneming, per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt maar één missievoucher per jaar. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.

Vragen?

Meer informatie over missievouchers kunt u vinden op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib.
Heeft u vragen over deze regeling, dan kunt u contact opnemen met de afdeling SIB van RVO.nl:
Regonda Bierens, 088-6021424, regonda.bierens@rvo.nl of sib@rvo.nl.

rvonl